Type of FishPower ConsumptionRequired OperatorsProduction CapacityProject Location
Sea Bream, Sea Bass, Meager4 X PS-1500: 422,4 KW/Day

1100 million juvenilesIzmir, Turkey
  • Post last modified:november 25, 2020

RAS Akvakulturbruk

MAT skaffet RAS-utstyret til Ilknak klekkeri i Izmir, Tyrkia. Ilknak er et kjent fiskeoppdretts- og settefiskfirma med en dominerende posisjon i det lokale og globale markedet, og konsentrerer sin produksjon i brasme, havabbor og ørnefisk. Med en årlig kapasitet på 100 millioner yngler representerer Ilknak Aquaculture høy kvalitet og pålitelighet, og leverer alltid ferske produkter til sine kunder.

Vi ble utnevnt av Ilknak Aquaculture til å utføre gjennomføringen av dette prosjektet. Life Support Systems-utstyret ble installert i deres fasiliteter i byen Denizkoy, 100 km nord for Izmir, Tyrkia. Forskjellige proteinskimmere ble montert i fabrikkens yngeltanker. Skimmerne inkluderte styringssystemer for bedre ytelse og overvåkningsprosesser. Ilknaks proteinskimmere var et av våre aller første prosjekter som MAT hadde gleden av å delta i. Den gode funksjonaliteten til utstyret viser at vårt arbeid og utstyr er garantert.

RASAKVAKULTUR TJENESTER OG UTSTYR

MAT leverte design, installasjon og igangkjøring av alt utstyret.

MAT installerte helautomatiske proteinskimmere. Enhetene består av PS -1500 modeller med strømningshastigheter på 151 m³ / t. Alle proteinskimmerenheter har MAT’s unikt konstruerte Venturi, som tilfører riktig balansemengde oksygen og ozon inne i skimmeren, samt et sett med tilbehør, ventiler, pumper og instrumenter.

RAS Akvakulturbruk ILKNAK RAS Anleggetsomfang
Recirculating Aquaculture Farm