Ozon Kontaktkammer
Ozon kontakt kammer gir en perfekt og ideell infusjon av ozon gass i fersk og saltvanns filtreringssystem. Trykksatt tank med føde pumpe og kontroll panle. Konstruert for sikker og enkel drift. Kan leveres med ORP monitorering og Redox sonde

MAT_KULING BYGGER EGNE OZON GENERATOR KONTAKTKAMMER

MAT bestemte seg for å designe kontaktskammerne til ozongeneratorer fra bunnen av. Vårt utstyr oppsto etter å ha brukt mer enn 3 år i FoU og feltforsøk. Tradisjonelt ble det ansett at det var nok å bruke et standard trykkammer for ozon som skulle tilføres. MAT-KULING har feltkompetanse fra å drive store ozongeneratorer i saltvanns- og ferskvannsanlegg og har erfart at det er flere detaljer som må innarbeides for å sikre stamfisk i oppdrettsanlegget. Detaljer i utformingen og sikker drift av enheten er unike for MAT-KULING-ozonkontaktkamre.

TILBUD & BRUK AV OZON SYSTEMER I AKVAKULTUR

Ozon er en gass som må tilføres vann under en komprimert infusjonsprosess, i flere punkter i et filtreringssystem. I saltvann brukes proteinseparatorer (skimmere) tradisjonelt for å oppnå dette gjennom en venturienhet, som tilfører ozon blandet med luft i vannsøylen.

Den siste utviklingen har vist MAT-KULING at infusjonen av ozon ikke oppnås best bare ved å bruke denne venturiinfusjonen. Dermed må en trykkbeholder implementeres for å trykke ozon inn i ferskvannskolonnen.

HVORFOR VELGE MAT-KULINGOZON-APPLIKASJONER

Ingeniøravdelingen vår er i posisjon til å hjelpe våre kunder med å velge riktig utstyr. Vi har ekspertisen til å trene ditt tekniske personale i hvordan du bruker ozon trygt. MAT-KULING Ozon Contact Chambers er egnet for enhver bruk i ferskvann og saltvann. Alle komponenter som brukes på vår Ozon Kontakt Towers testes for ozonoksidasjon og saltvannkorrosjon. Kontakt MAT-KULING i dag for å finne ut hvordan ozon kan endre produksjonsutbyttet til oppdrettsanlegget ditt.

Ozon Kontaktkammer - SPESIFIKASJONER

FORESPØRSEL OM PRIS: Ozon Kontaktkammer

    , Example: 20