Bærekraftig Akvakultur

MAT-KULING LANDBASERT AKVAKULTUR TEKNOLOGI TILBYR LØSNINGER FOR BÆREKRAFTIG OPPDRETT, EN FELLESERKLÆRING BRUKT AV MANGE SPESIALISTER ONLINE, MEN VI PÅ MAT-KULING RAS HAR EN SOLID KONKURRANSEFORDEL.

Fish Farm Land Based Aquaculture Systems

HVORFOR SAMARBEID MED MAT-KULING RAS I LANDBASERTE OPPDRETTSANLEGG?

Dra nytte av vår ekspertise og dra nytte av å jobbe direkte med en leverandør og produsent av utstyr som kan levere jobben med eget internt team, og unngå å betale for store reklamepremier som større leverandører tar betalt for. Å jobbe med MAT-KULING AS vil gi deg direkte tilgang til den viktigste produsenten av alt MEP-utstyret som trengs på et oppdrettsanlegg, og hopper over lokale agentavgifter og grossister.

MAT-KULING designer oppdrettsanlegg, en tjeneste som stammer fra produksjonskapasiteten til å lage sitt eget RAS (Recirculating Aquaculture Systems).

Land Based Aquaculture Fish Farm
Land Based Aquaculture Fish Farm

HVA VI TILBYR OPPDRETTERE?

MAT-KULING avdelingen dekker alle MEP-er (mekanisk, elektrisk, rørleggerarbeid/ Mechanical, Electric and plumbing (MEP)) som er involvert i utviklingen av et storskala oppdrettsanlegg. Vi tar oss av alt fra design til innkjøp, produksjon og eventuell MEP-kontraktsrelatert aktivitet. MAT vil samarbeide med kundens valgte utbygger/kontraktør, sette spesifikasjonene og gi detaljerte tegninger til å bygge anlegget.

Å bygge store intensiv oppdrettsanlegg for produksjon innebærer arbeidsentreprenør og en spesial MEP entreprenør. MAT-KULING designer og produserer sitt eget RAS-utstyr, i tillegg til å bruke sertifiserte MEP-komponenter fra andre produsenter for å levere et komplett oppdrettssystem. Våre innkjøpsrelasjoner med mange anerkjente OEM produsenter som pumpeprodusenter, UV-systemer, RO systemer, PVC og HDPE rør produsenter og andre MEP-leverandører, gjør oss i stand til å levere fullstendig MEP pakke til et oppdrettsprosjekt.

Storskaladrift innebærer hovedsakelig betongbygde reservoarer for holdetanker og biologiske avløpstanker. MAT-KULING har det internt team til å designe og sette spesifikasjonene for entreprenører. MAT-KULING har med suksess levert prosjekter i over 20 land og har kapasitet og ekspertise til å mobilisere kontraktteamet der det blir bedt om det.

HVORFOR MAT INTENSIV SKALERBAR KLYNGE RASUTSTYR?

RAS for oppdrettsanlegg
RAS for oppdrettsanlegg

MAT har et rykte for å designe og produsere utstyr som gir fullstendig filtrering med minst mulig fotavtrykk. Vi jobber med våre egne design, ut fra ett prinsipp, om å gi de beste vann- og vekstparameterne. Å tilby best mulig vannforhold har en umiddelbar effekt på produksjonsutbyttet. Dermed gjør det designene våre mer bærekraftige enn andre tradisjonelle anlegg.

Vi forstår at oppdrettsanleggets fortjenester genereres fra produksjon av høyt volum. Derfor designer vi og bygger skalerbare klynger av filtreringsenheter. Dette gjør at oppdrettsanlegg kan utvide raskere uten å designe nye systemer hver gang de trenger å utvide virksomheten.

HVORFOR KJØPE ANDRE LEVERANDØRS RAS UTSTYR GJENNOM MAT?

Vi forstår viktigheten av våre kunders prosedyrer, og vi følger fremgangsmåter som vil tilfredsstille strenge «due diligence» (tilbørlig aktsomhet)-prosedyrer for flere leverandørtilbud. Vi er i posisjon til å tilby deg teknisk beskrivelse og vår profesjonelle mening om ulike MEP-komponenter i markedet.

MAT vil levere, installere og støtte etterkjøpsservice for andre produsenter av MEP-utstyr som tilbys gjennom MAT-anskaffelsespraksis. Dette gjør at våre kunder kan fokusere på fiskeoppdrett og bruke mindre tid på å kommunisere med ulike tjenesteleverandører for å finne en god teknisk løsning.

LAND BASERT OPPDRETTSUTSTYR

Freshwater Protein Skimmer

Ferskvanns Protein Skimmere

Proteinskimmeren er et tillegg til det eksisterende filtreringsoppsettet. Ved å installere en proteinskimmer til filtreringen i RAS i et settefiskanlegg, vil du oppnå 20% eller mer forbedring av vannkvaliteten og betydelig forbedring av biomassekapasiteten per tank.

Protein skimmere

Protein Skimmer

Protein skimmerne er laget av PE og PP og leveres med Venturi pumper, automatisert protein nivå kontroll, automatsik skimmer-topp slam vasker, kontroll panel og ozon/oksygen inntak. MAT-KULING protein skimmer produserer tykt slam-bobler uten behov for daglig justering. Leveres ferdig testet for enkel installasjon.

Løsninger for Lufting av Gass i Oppdrettsenheter

Løsninger for Lufting av Gass

Løsninger for Lufting av Gass i Oppdrettsenheter The Luftetårnene er av typen “Fixed bed” med et biologisk filter som luftes og er designet for å aksellerere luftingen av gass og nitrifikasjonsprosessen. Luftetårnene er produsert i Polypropylene som er motstandsdyktig mot the tøffe miljøet en finnner i akvakulturenhetene og den har Brannklasse A EN85. Det rensede […]