Vedlikeholdsfilter
MAT-KULING filterhus(Vedlikeholdsfilter) er laget av PP plastikk. Et alternativ til betong biotårn. De er designet for å eliminere dødsoner, spre vannet jevnt med et minimum av tilbakespyling. Fylt med biomedie som gir en biologisk filtreringsstøtte. Flterne kommer ferdig installert og er hydrotestet.

TILBUD OG BRUK AV VEDLIKEHOLDSFILTER I AKVAKULTUR

MAT-KULING Vedlikeholdsfilter (trickle filter) er biotårnfiltre assistert med luftinjeksjon med fast sjikt, designet for å konvertere giftig nitrogenavfall som finnes i oppdrettsvann til ikke-giftige biprodukter. Vedlikeholds-filter-biotårn er fylt med biokuler/plastmedie som gir et overflateareal for mikroorganismer til å utvikle seg på. Denne biologiske aktiviteten fører til en gassutvekslingsprosess som gjenoppretter nivåene av CO2 og O2 til levedyktige nivåer. Vedlikeholds filter-biotårn-modellserien dekker TAN fjerningshastighet fra 10 gr TAN / dag opp til 1800 gr TAN / dag og fra 10 kg opp til 2600 kg, av maksimal biomasse ved 4% fôringsforhold, per biotårn. Kontakt oss for tilpassede MBBR-applikasjoner.

Våre vedlikeholdsfiltre, kombinert med annet RAS-utstyr, er den tradisjonelle løsningen for fjerning av TAN i ferskvann og saltvann.

MAT-KULING Vedlikeholdsfiltre kan brukes på ethvert biologisk ladet vannvolum, og det brukes ofte til ferskvann og marine RAS-oppdrett og settefiskanlegg.

DRIFT & MASKINERING AV TRCIKLE FILTER

MAT-KULING Vedlikeholds-bio-tårnfiltre, mottar forhåndsfiltrert biologisk ladet vann som sildrer gjennom biomedia. Medieoverflaten er en biomasse av mikroorganismer som trives ved å fjerne ammoniakk ved hjelp av kjemiske reaksjoner. De er utformet for å opprettholde forholdene for maksimal mengde mikroorganisme og eliminering av dødsoner. MAT-KULING Vedlikeholdsfiltrering er den tradisjonelle løsningen for fjerning av høy TAN-belastning ved å maksimere overflatevannet til avløpsvannet og ved å optimalisere gassutveksling.

FORDELER MED MAT VEDLIKEHOLDS(TRICKLE) FILTER

  • Forbedret våt og tørr filtrering
  • Avansert filterdesign
  • Høy BOD-behandlingskapasitet
  • Forbedret gassutvekslingsgrensesnitt for å gjenopprette CO 2 og O2 nivåer i vannet
  • Minimalisert filtertetting
  • Ingen behov for periodisk tilbakespyling
  • Motstandsdyktig mot erosjon og holdbar struktur
  • Enkelhet i design og lett i drift og vedlikehold

Vedlikeholdsfilter - SPESIFIKASJONER

Trickle Filter ModelDiameter [mm]Height [mm]Inlet
Size [mm]
Outlet
Size [mm]
Trickle Standpipe
Level [mm]
Degas Blower Inlet Size [mm]Max
Flow
Rate [m³/h]
TAN Removal Rate with BM-500 [grTAN/day]Max BM-500 Media [m3]Body MaterialBIOMEDIAOVERFLOW SWITCH
MAT T-500500142290901172257540.18PPOPTIONALOPTIONAL
MAT T-7507501768140140151832351500.5PPOPTIONALOPTIONAL
MAT T-10009501835225225158540752700.9PPOPTIONALOPTIONAL
MAT T-1250125020952502501845501155181.73PPOPTIONALOPTIONAL
MAT T-1500150025092802802259501459003PPOPTIONALOPTIONAL
MAT T-20002000242931531521796340015605.2PPOPTIONALOPTIONAL
MAT T-3000300028104504502560631100384012.8PPOPTIONALOPTIONAL
* MAT-KULING™ har rett til å oppdatere de prislister som presenteres på nett. Vi gjør vårt yttertse for å til en vær tid oppdatere tekniske spesifikasjoner og priser. Men uansett kontakt vår slagsavdeling for oppdaterte tekniske data og priser X-work. De opplistede priser er standard utstyr uten opsjoner.

FORESPØRSEL OM PRIS: Vedlikeholdsfilter

    , Eksempel: 20