Enwa Titanium AOP
Titanium AOP Disinfection

Bruk av “Avansert Oksiderings Prosess” – en av de mest kraftfulle metoder for desinfeksjon av sjø eller ferskvann.

(vi sier ofte destruksjon ikke bare desinfeksjon)

Titanium AOP adopterer “Avansert Oksiderings Prosess”, basert på egenskapene til oksidasjons hydroksylradikaler (OH+) for å inaktivere og destruere mikrober, bakterier og andre organiske forurensninger i vannet til ikke-farlige og uorganiske stoffer. OH-radikalene har en høyere oksidasjonspotensial enn f.eks. Ozon og H2O2(Hydrogenperoksid), og nedbrytingstiden er rask og effektiv(mikrosekunder).

Her bilde fra en typisk installasjon med en av ENWA’s service ingeniører ifbm oppstart.
Her bilde fra en typisk installasjon med en av ENWA’s service ingeniører ifbm oppstart.
Enwa Titanium AOP
Enwa Titanium AOP

Sterk og umiddelbar effekt.

AOP-2

AOP har en sterk og umiddelbar desinfeksjonsvirkning godt egnet som en “gatekeeper” eller hygienisk barriere i vannbehandlings system. Titanium AOP genererer OH-radikaler ved hjelp av energien fra UV-stråling for å starte en fotokatalytisk prosess mellom titaoksydrørert (TiO2) inne i reaktoren og vannet. Prosessen foregår bare inne i reaktoren og ingen skadelige biprodukter eller restprodukter dannes. Designet gjør at også selve vannet utsettes for UV-stråling og dermed blir vannet behandlet av både UV og AOP.

Fordeler:

  • Høy desinfeksjonseffekt; Betydelig reduksjon av patogene mikroorganismer og andre uønskede organiske forurensninger.
  • Miljøvennlig; Ingen kjemikalier tilsettes eller anvendes i prosessen; Ingen bi-produkter genereres.
  • Kostnadseffektiv; Enkelt vedlikehold; Lang levetid for reaktoren og TiO2 røret (minimum 25 år).
  • Sikkert; Automatisk overvåkings- og kontrollsystem; Ingen permanente endringer i vannets fysiske eller kjemiske parametere (f.eks. pH og smak).

AOP’s kapasitet strekker seg fra 1 m3/t til flere 1000 m3/t , og kan installeres i parallell for å behandle enda større volumer.

Godt egnet

AOP 2021 Brosjyre
Godkjent for bruk i drikkevann
Godkjent for bruk i drikkevann

Typiske anvendelser er inntaksvann, i sirkulasjon, f.eks klekkeri, på hoteller, skoler idrettsanlegg osv hvor rent vann et «må være». (for de siste er dette den mest effektive Legionella beskyttelse og det er installert flere hundre systemer, også godkjent for bruk i drikkevann.


Mattilsynet vedrørende godkjenning

FORESPØRSEL OM PRIS: Enwa Titanium AOP

    , Example: 20