FERSKVANNS RAS-TEKNOLOGI

FERSKVANNS RAS-TEKNOLOGI OG PROTEINSKIMMER / SEPARASJONSTEKNOLOGI HAR VÆRT INNFØRT I MARIN AKVAAKULTUR KLEKKERI/SETTEFISK OG RAS-ANLEGG SIDEN 90-TALLET. HVA ER INNOVASJONEN AV MAT-KULINGRAS I FERSKVANNS AKVAKULTUR OG SPESIELT INNEN LAKSEOPPDRETT?

Freshwater RAS Technology

Proteinskimming brukes ofte til å trekke ut organiske forbindelser som ulike flytende forbindelser, forskjellige viskositetsvæsker, proteiner og aminosyrer. Dette resulterer i redusert ammoniakk- og nitrittnivå, noe som gir høyere oksygenkonsentrasjoner i systemet, som igjen gir betydelig økning i biologisk filtreringskapasitet. Å oppnå høyere biologisk kapasitet i samme volum i en holdetanker, resulterer i bedre oppdrettspraksis.

Ferskvannsoppdrettere, spesielt laksefiskoppdrettere, ba MAT-KULING Filtration Technologies om å utvikle en ferskvannsskimmer, Freshwater Protein Skimmer Fractionator som ville fungere i ferskvann og brakkvann som kunne bli installert i presmolt-tanker. En bypass-filtreringsteknologi som kan forbedre vannkvaliteten med 20% eller mer, vil endre måten oppdrettsanlegg fungerer i dag. Vi fikk denne utfordringen veldig seriøst og investerte i å produsere prøveutstyr og begynte å teste våre løsninger i oppdrettsanlegg for å overvinne det kjente problemet med lav overflatespenning i ferskvannet. Hinderet for å overvinne problemet var å produsere og opprettholde tilstrekkelig mengde fine og tykke konstante luftbobler i skumfasen for å generere tilstrekkelig skimming. På den tiden klarte ikke de fleste tilgjengelige ferskvannskimmere på markedet å holde stabil produksjon av tykt proteinskum. Etter 3 års forsøk er vi endelig stolte av å presentere den nyutviklede ferskvannsproteinskimmeren (FW-PS).

MAT-KULING FERSKVANNS PROTEINSKIMMERSYSTEMER

Freshwater Protein Skimmers in Action
Freshwater Protein Skimmers in Action

Prinsippet er ganske enkelt, men teknikken for å oppnå optimale resultater trengte mange forsøk i forskjellige biobelastninger og vannviskositeter. I utgangspunktet optimaliserte MAT-KULING polariteten til de organiske forbindelsene i ferskvannsmiljøet, og oppnådde betydelige nivåer av proteinreduksjon fra vannsøylen.

MAT-KULING FW-PS, enkelt uttrykt, fungerer ved å produsere tykt slam av fin luft / ozonbobler der overflaten tiltrekker seg protein og aminosyremolekyler og andre organiske og uorganiske forbindelser, som under skummeprosessen oppnås ved å eliminere det bobleorganiske slammet gjennom et avløpsrør som er plassert på toppen av enheten. Nøkkelen for å oppnå optimal ytelse var å sikre operatørvennlig og stabil produksjon av fine luft- og ozonbobler som kunne opprettholdes til utslippspunktet på toppen av PS-avløpsrøret. MAT-KULING FW PS fungerer ved hjelp av spesialdesignede og innebygde venturier (patentsøkt) i forbindelse med boosterpumper for å oppnå høye trykkforhold i PS-kroppen.

MAT-Kulings nyeste ferskvannsproteinskimmer er en «game changer» når det gjelder å betjene RAS-anlegg for ferskvann og brakkvann, og gir et effektivt systemtilskudd for å forbedre kontroll over faste, flytende, og oppløste stoffer. Siden det er veletablert under saltvannsforhold, er FreshWater PR i stand til å kontrollere små partikler, og mekanisk fjerner disse fra vann, og som i tillegg, gjennom fraksjoneringsprosessen, minimerer FW PS konsentrasjoner av bakterier og mikroorganismer i stengte kretssystemer ettersom det forbedrer Oksygen- og ozoninfusjon i det bearbeidede vannet. MAT-KULING anbefaler bruk av ozoninfusjon i PS-tanken.

Det er blitt observert at ytelsen til FW-PS er enda bedre på systemer med høyere organisk belastning. Våre stedstester viste en reduksjon i totalt suspenderte faste stoffer, ammoniakk og nitrittverdier og oppnådde økning av oppløst oksygen og ORP-verdier.

Alle Akvakultur skimmere

Presentasjon av ferskvanns filtrerings utstyr

Largest Protein Skimmers for Aquariums & Aquaculture in the Market ( Freshwater / Seawater )

Ferskvanns protein skimmere, Foto

MAT filtreringsteknologi ble testet på verdens største lakseoppdrett i 2019. Testmiljøet var RAS-systemet for en fullt stabilisert RAS- smoltproduksjon. Dra nytte av denne nye teknologien og kontakt MAT-KULING for mer informasjon.

Kontakt MAT-KULING