RESIRKULERING I AKVAKULTURSYSTEMER RAS

Resirkulering i akvakultursystemer fra ras design og utvikling av utstyr til installasjon på ditt oppdrettsanlegg eller klekkeri.

Recirculating Aquaculture Systems

NYHETER INNEN AKVAKULTUR FILTRERINGS UTSTYR

Freshwater Protein Skimmer

Ferskvanns Protein Skimmere

Proteinskimmeren er et tillegg til det eksisterende filtreringsoppsettet. Ved å installere en proteinskimmer til filtreringen i RAS i et settefiskanlegg, vil du oppnå 20% eller mer forbedring av vannkvaliteten og betydelig forbedring av biomassekapasiteten per tank.

Protein skimmere

Protein Skimmer

Protein skimmerne er laget av PE og PP og leveres med Venturi pumper, automatisert protein nivå kontroll, automatsik skimmer-topp slam vasker, kontroll panel og ozon/oksygen inntak. MAT-KULING protein skimmer produserer tykt slam-bobler uten behov for daglig justering. Leveres ferdig testet for enkel installasjon.

Ozon generator for oppdrettsnæringen

Ozon Generatorer

Våre ozon generatorer er designet og testet for bruk i RAS anlegg. Fabrikert etter EU og US HSE(Helse miljø og sikkerhetsdirektivet) for sikker drift. I vår egen fabrikk med kun bruk av kvalitetskomponenter og for enkelt vedlikehold. Utsyrt med kontroll panel og med opsjon for oksygenkonsentrator, luft kjøler og luft tørker.

Trykksatt mekaniske filter

Trykksatt Mekaniske Filter

Trykksatt mekansik filter leveres med antibakteriell AFM medie som gir en filtreringsgrad under 5µm. MAST-KULING AFM trykksatte filter er belagt med Vinylester for beskyttelse mot ozon oxydidinering og for å beskytte mot langvarig salt miljø. De kan leveres fullautomatisert utstyrt med PLC og SCADA grensesnitt.

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) for Aquaculture

Biofilterreaktorer (MBBR)

MAT-KULING MBBR (Biofilterreaktor) er laget av PP plastikk og de er designet for å gi en optimal medie ekspansjon, som gir en maksimal bakterie oksyginering med minimum tilbakevaskingsbehov. Fyllt med flytende biomedia som gir optimal biologisk filtreringsstøtte. MAT-KULING MBBR er utstyrt med venturi og levers ferdig installert og testet.

SKID resirkulasjons system for oppdrettsnærinegn

RAS Filtreringsenheter Akvakultur

RAS skid filtreringsystem med det minste fotavtrykk pr.biomasse filtrert. Full integrert plug & play og ferdig testet. Vår skid dekker mekanisk, biologisk, kjemisk og desinfeksjons krav i filtreringsprosessen med lavt energibehov og enkel drift.

FILTRERINGSSYSTEMER FOR INTENSIV OPPDRETTSANLEGG

VI PRODUSERER RAS MED LAVT ENERGIFORBRUK OG MEP-UTSTYR FOR BIOLOGISK FILTRERING, MEKANISK FILTRERING OG DESINFEKSJONLØSNINGER TIL OPPDRETTSNÆRINGEN.

Recirculating Aquaculture Systems

VI ER FABRIKANT AV UTSTYR TIL OPPDRETTSNÆRINGEN

MAT KULING AS
Taner, Andreas, Bjorn & Kjetil at Aqua Nor

MAT-KULING i Stavanger og Austevoll er et selskap eid av de ansatte, Kuling Vannbehandling og MAT Filtration. Vi utvikler og bygger eget utstyr på egen fabrikk. Vi kan tilby RAS-utstyr, systemer og spesialiserte MEP – entreprenørtjenester for landbaserte aktiviteter for fiskeoppdrett i akvakulturanlegg for sjø og ferskvann.

MAT-Kuling fokuserer ikke på å designe eller bygge komplette oppdrettsanlegg. Tvert imot er vi leverandør for levering og installasjon av alt MEP – og RAS-utstyr til et oppdrettsanlegg eller klekkeri. Også gjennom din egen anleggsentreprenør

Bjørn Dørum, Gründer og eier kommer fra Enwa Water Technology, som han var med å grunnla sammen med bl.a Sverre Hanssen i daværende børsnoterte RC-Gruppen. Dørum har opp mot 30 år i vannbehandlingsbransjen.

Lær mer om MAT-KULING

Referanser

RAS UTVIKLING UTOVER DINE FORVENTNINGER

MAT KULINGS MARINBIOLOGER, HYDRAULISKE & AKVAKULTURINGENIØRER DESIGNER STADIG NYTT RAS UTSTYR SOM ER ENKELT Å DRIFTE TIL Å SIKRE BEST MULIG VANNKVALITET.

Recirculating Aquaculture Systems for Fish Farms

FILTRERINGSTEKNOLOGI FOR RAS TIL LAKS

Mens alle i vår bransje vet at det er nesten umulig å oppnå høy tetthet av proteinskum når de opererer med Protein skimmer (PSK) i ferskvann. har MAT FILTRAION TECHNOLOGIES i mer enn 18 måneder sammenhengende testet og designet for å få frem et godt fungerende Ferskvann Protein Skimmer, PSK spesielt for oppdrettsanlegg til laks. Samtidig manglet industrien profesjonelt utstyr for effektivt å fjerne slim, partikler, restprodukter og proteiner fra pre- smolt tankene på RAS-anlegget.

Mens alle i vår bransje vet at det er nesten umulig å oppnå høy tetthet av proteinskum når de opererer med Protein skimmer (PSK) i ferskvann. har MAT FILTRAION TECHNOLOGIES i mer enn 18 måneder sammenhengende testet og designet for å få frem et godt fungerende Ferskvann Protein Skimmer, PSK spesielt for oppdrettsanlegg til laks. Samtidig manglet industrien profesjonelt utstyr for effektivt å fjerne slim, partikler, restprodukter og proteiner fra pre- smolt tankene på RAS-anlegget.

FERSKVANNS RAS TEKNOLOGI

FERSKVANNS PROTEIN SKIMMERE

FERSKVANNS PROTEINSKIMMERE FJERNER EFFEKTIVT STORE VOLUMER PROTEIN SLIM FRA PRE-SMOLT TANKER OG I LANDBASERTE LAKSEOPPDRETT

ALLE FERSKVANNSPROTEIN SKIMMERE
Salmon fry Tanks Powered by freshwater RAS technology

DE SISTE OPPDRETTSPROSJEKTER

NIVAS USAGE Prosjekt
Akvaponi NIVA USAGE prosjektet

NIVAS USAGE Prosjekt

  • Post last modified:desember 11, 2023

MAT-KULING i USAGE-prosjektet fikk æren av å designe, produsere, installere og sette i drift Aquaponic-systemet…

Se prosjektet NIVAS USAGE Prosjekt
Avansert RAS System til Kanadisk Ørretoppdretter, Ferme Piscicole des Bobines Trout Farm
RAS teknologi og utstyr for Les Bobines Rainbow Trout Fish Farm

Avansert RAS System til Kanadisk Ørretoppdretter, Ferme Piscicole des Bobines Trout Farm

  • Post last modified:november 13, 2021

Topp moderne og det siste innen teknologi er brukt i vår leveranse til Ferme Piscicole des Bobines land baserte regnbueørrets oppdrettsanlegg, resirkulering, filtrering og utslipp møter de strengeste miljøstandarder og krav. Vi arbeider med levende fisk og dens helse er vår prioritet.

Se prosjektet Avansert RAS System til Kanadisk Ørretoppdretter, Ferme Piscicole des Bobines Trout Farm
Landbasert RAS Anlegg for Laks
Landbasert RAS, Akvakultur, Swiss Lachs

Landbasert RAS Anlegg for Laks

  • Post last modified:juni 3, 2021

Swiss Laks - Landbasert Lakse Oppdrett MAT KULING ble tildelt kontrakten for å levere RAS-utstyr…

Se prosjektet Landbasert RAS Anlegg for Laks