Trykksatt Mekaniske Filter
Trykksatt mekansik filter leveres med antibakteriell AFM medie som gir en filtreringsgrad under 5µm. MAST-KULING AFM trykksatte filter er belagt med Vinylester for beskyttelse mot ozon oxydidinering og for å beskytte mot langvarig salt miljø. De kan leveres fullautomatisert utstyrt med PLC og SCADA grensesnitt.

TILBUD OG BRUK AV AKTIVERTE FILTERMEDIASYSTEMER I AKVAKULTUR

Trykkmekaniske filter er trykksatt med flere filterlagav glassmedium i stedet for silikasand. Dette har flere viktige fordeler og gir avansert ytelse. Glassmedier har flere ganger høyere overflateareal enn sandmediet, og er elektrostatisk ladet for å absorbere organiske stoffer og små partikler. Filtreringshastigheten varierer mellom 20-25m / t ved en trykkhastighet på 2,5 bar. Den spesifikke filterkonfigurasjonen gir bedre ytelse mot forurensning biokoagulering og tillater ikke at noe filtrert vann slipper ut på grunn av forbigående kanalisering av ormehull.

Våre AFM- filtre er spesielt designet for optimal tilbakespyling. Ved å reversere vanntilførselen til å strømme fra det nedre til det høyere medielaget som samler og tømmer den avsatte partikkelmaterialet til avløp. AFM-tanker er produsert av stål eller Venylester belagt GRP.

AFM-filtre bruker 50% mindre vann på tilbakespyling sammenlignet med tradisjonelle sandfiltre. Mediene som brukes i AFM har særs lang levetid.

APPLIKASJON

AFM-medier kan brukes i hvilket som helst trykksatt filter. MAT AFM-filtre er spesialdesignede og trykkfiltrene er produserte for klekkeri, oppdrettsanlegg og andre bruksområder innen havbruk.

DRIFT & ENGINEERING AV TRYKKSATT AFM

Vannet blir fordelt jevnt over det aktiverte glassmediet av spredere som er plassert på den øvre delen av tanken. Vannet trykkes ned gjennom mediesjiktene, og da blir partikkelmaterialet som er i vannet avsatt på det aktiverte glassmediet. AFM er produsert av aluminium-silikat-glass, som danner en effektiv overflate med nanostruktur på glassperlene. Metall-oksyd-katalysatorene plassert på medieoverflaten gir et høyt redokspotensial som gjør AFM-medier selvsteriliserende mot uønskede mikroorganismer.

FORDELER MED VÅRE AFM-SYSTEMER

  • Mer enn doblet ytelsen over et konvensjonelt sandfiltreringssystem
  • Høyere effektiv filtreringsoverflate enn sand
  • Sikrer biodynamisk stabilitet
  • Begrenser vannutslipp v/tilbakespyling, 50% lavere enn sandfilter
  • Betydelig lavere kloroksidasjonsbehov
  • AFM-medier krever ikke utskifting
  • AFM er et selvsteriliserende medium
  • Ingen bakterievekst, dermed ingen bio-forurensing og ingen bio-koagulering

Trykksatt Mekaniske Filter - SPESIFIKASJONER

FORESPØRSEL OM PRIS: Trykksatt Mekaniske Filter

    , Example: 20