UV Desinfeksjonssystemer
UV systemer produsert i PE. Våre UV leveres i medium og lav trykk løsninger med UV lampe monitorering. Designet for sikker og rask utskifting av lamper, robust konstruksjon for å vare i saltvann og salt atmosfære.

TILBUD OG BRUK AV UV-DESINFEKSJON I AKVAKULTUR

UV-desinfeksjonssystem er et steriliseringsapparat for biologisk ladet vannbehandling, hvor ultrafiolett stråling retter seg direkte mot ødeleggelse av genetisk materiale (DNA og RNA) fra mikroorganismer. Den komparative fordelen med UV-desinfeksjonssystemet i forhold til forskjellige kjemiske desinfiseringsmetoder, er den upåvirkede fysiske og kjemiske sammensetningen av vann etter UV-strålingsaktiviteten. UV er effektiv mot alle typer mikroorganismer som alger, bakterier, virus, sopp, gjær og ozongass.

UV-enheter er kjernefiltre til biologisk forurenset vann. Det er vanlig brukt i ferskvann og marint RAS anlegg og klekkerier for å oppnå sterilt vann.

ANVENDELSE AV UV-STERILISERINGER I AKVAKULTUR

UV-sterilisering blir brukt som en støttende filtreringsmetode for de biologiske og mekaniske filtre av biologisk forurenset vann. De egner seg til settefiskanlegg og oppdrettsanlegg samt andre bruksområder innen havbruk. UV-filtre brukes for å hjelpe til med fjerning av ozon fra filtrert vann.

DRIFT & ENGINEERING AV AQUACULTURE UV STERILIZERS

Etter biologisk filtrering strømmer vann inn i UV-desinfeksjonskammeret, hvor ultrafiolett stråling sendes ut for å ødelegge det genetiske materialet til mikroorganismer som finnes i vannet, samt eliminere rester av ozon. Videre er MAT lav- og middels-trykk UV- enheter kapable for multifrekvent utslipp, noe som resulterer i mer enn 50% kloramin eliminering gjennom en fotokjemisk reaksjon. MAT KULING Akvakultur UV sterilisatorer er laget av HDPE plast motstandsdyktig mot osmose. MAT-KULING UV-systemer kommer med et kontrollpanel for å overvåke driften og effektiviteten til UV-lampene. Kan kobles opp mot anleggets driftssystem.

FORDELER MED MAT_KULING AKVAKULTUR UV DESINFEKSJONS-SYSTEM

  • Opprettholde upåvirket fysisk og kjemisk sammensetning av vannet
  • Effektiv mot enhver type skadelig mikroorganisme
  • Minimert risiko for håndtering og dosering av farlige kjemiske produkter
  • Sikre mot hyperklorering
  • Sikre mot overdreven ozondosering

UV Desinfeksjonssystemer - SPESIFIKASJONER

FORESPØRSEL OM PRIS: UV Desinfeksjonssystemer

    , Example: 20