Protein Skimmer
Protein skimmerne er laget av PE og PP og leveres med Venturi pumper, automatisert protein nivå kontroll, automatsik skimmer-topp slam vasker, kontroll panel og ozon/oksygen inntak. MAT-KULING protein skimmer produserer tykt slam-bobler uten behov for daglig justering. Leveres ferdig testet for enkel installasjon.

TILBUD OG BRUK AV PROTEINFRAKSJONER I AKVAKULTUR

MAT-KULING Protein Skimmere brukes til å gi en effektivt utskilling av oppløst faststoff og partikler ved å mekanisk fjerne fint og oppløst organisk materiale fra vann. I tillegg tilfører MAT PSK, gjennom fraksjoneringsprosessen, oksygen og ozon som minimerer konsentrasjonen av bakterier og mikroorganismer i resirkulerte akvakultursystemer (RAS). Vi ser også at uavhengige tester (NIVA) gir reduksjon av flere parametere

APPLIKASJON

Våre proteinskimmere er kjerneenheter i de resirkulerte akvakultursystemene og er komplimentære til annen mekanisk filtrering, som trykksatte sandfiltre, papirfiltre, algeskrapere, patronfiltre og trommelfiltre osv.

DRIFT & MASKINERING

Driften av proteinskimmere er basert på sentrifugal mekanisk fjerning av organiske forbindelser, med infusjon av oksygen og ozon gjennom en patentsøkt venturipumpe. MAT-KULING PSK- ytelsen er optimalisert gjennom ozonert luft som injiseres i det behandlede vannet, som en strøm av bobler som skyldes venturi med lavt trykk. Våre venturier er helt annerledes enn Mazei venturier som brukes av konkurrenter.

Når boblene stiger opp gjennom vannsøylen, koagulerer væsker med forskjellige viskositetsproteiner og andre overflateaktive forbindelser til hverandre og bygger opp et tykt organisk skum.

Det organiske belegget / bioslammet er tett og danner fine bobler når de stiger opp gjennom vannsøylen. Proteinskummet fjernes gjennom avløpsrøret og slippes ut i et avløp eller for tilbakespyling-behandling. En viktig sekundær effekt av proteinfraksjonering er fjerning av fint partikkelformet materiale (< 40 mikron).I «NIVA» testen målte vi også bedre enn forventet reduksjon av større partikler.

FORDELER MED VÅRE PROTEINSEPARATORER

 • Utstyrsdesign er fokusert på enkelhet og brukervennlig drift.
 • Vår Protein Skimmer- filtreringsenhet fjerner mekanisk CA 90% av oppløste organiske stoffer, proteiner, fiskematrester og farge fra vannet.
 • Fjerning av fint partikulært materiale (< 40 mikron) som fester seg til skummet.
 • Redusert belastning på trykk sandfiltrene, og gir en høyere filtreringshastighet gjennom dem.
 • Maksimer oksygenmetningen i vannet mens det blander og løser opp oksygen og ozon.
 • Kontroll og overvåking av ozondosering med ORP-sonde som en del av overvåkningspakken for vannkvalitet.
 • Autovasksystem for indre og for ytre rør.
 • Automatisert skumnivåkontroll.
 • Motstandsdyktig og robust fremstilling.
 • Enkel finjustering av skumnivå.
 • Våre modeller er tilgjengelige i tilpassede størrelser.
 • Laget av plast som er motstandsdyktig mot osmose og UV-nedbryting. Den gjennomsiktige akryl toppen er produsert i militær grad akryl.

Protein Skimmer - SPESIFIKASJONER

FORESPØRSEL OM PRIS: Protein Skimmer

  , Example: 20