Biofilterreaktorer (MBBR)
MAT-KULING MBBR(Biofilterreaktor) er laget av PP plastikk og de er designet for å gi en optimal medie ekspansjon, som gir en maksimal bakterie oksyginering med minimum tilbakevaskingsbehov. Fyllt med flytende biomedia som gir optimal biologisk filtreringsstøtte. MAT-KULING MBBR er utstyrt med venturi og levers ferdig installert og testet.

TILBUD, BRUK & ANVENDELSE I AKVAKULTUR

MBBR er biologiske filtre, produsert for å gi biologisk filtrering og maksimere oksygenkonsentrasjonen mens de muliggjør nedbryting av organisk belastning. MBBR bio-tårn, er laget av PP, og er motstandsdyktig mot osmose og ozongass erosjon. MBBR-serien dekker behandlingsbehovet for biomasselast fra 10 til 850 kg per biotårn, bruker lavt vannvolum og setter lite fotavtrykk. Det ikke-behandlede vannet blandes kontinuerlig med luft / oksygen i biotårnet, mens den organiske belastningen brytes ned biologisk av mikroorganismer. Dette biofilmlaget er dannet på og i suspendert biologisk flytende medium.

Vår Moving Bed Biofilter Reaktor er en bevist biologisk filtreringsløsning som tillater høy oksygenkonsentrasjon og utmerket TAN-fjerning med minst mulig fotavtrykk.

MAT-KULING MBBR gjelder alle biologisk ladede vannmengder og brukes ofte til ferskvann og marine RAS-anlegg og settefiskanlegg.

DRIFT & MASKINER

Moving Bed Biofilter Reaktor beholder det organisk ladede vannet ved å lage en virvel for å jevnt flytte biomediet inn i det svært oksygenmette kontaktkammeret. Dette gjør at mikroorganismer kan absorbere næringsstoffer fra det mettede vannet på et høyere nivå enn tradisjonelle vedlikeholdsfilter.

Biomediet gir et optimalt miljø for biofilmens vekst og aktivitet. Aktiviteten til mikroorganismenes biofilmomdannelse av den organiske belastningen til NO3 forsterkes ved kontinuerlig luft / oksygen injeksjon. MAT-KULING integrerte MBBR-design optimaliserer luftblandingsprosessen gjennom høytrykksluftinjeksjon etterfulgt av dannelse av mikrobobler.

FORDELER MED MAT-KULING MBBR

  • Avansert reaktordesign, robust for saltvann og ferskvann
  • Forbedret biologisk reaktor for akvakulturanlegg
  • Robust biomedie av ubrukt polyetylen for lang levetid av bevegelig seng
  • Bedre biologisk filtrering enn vedlikeholdsfilter
  • Enkel drift og vedlikehold

Biofilterreaktorer (MBBR) - SPESIFIKASJONER

FORESPØRSEL OM PRIS: Biofilterreaktorer (MBBR)

    , Example: 20