• Post last modified:november 13, 2021

Moderne RAS Teknologi for land basert oppdrett av Regnbueørret

MAT VANNBEHANDLING AS (MAT-KULING AS sin partner) ble tildelt kontrakten for å designe, bygge, installere og igangsette RAS anlegget til det berømte regnubueørret oppdrettselskapet Ferme Piscicole des Bobines Trout Farm i Canada. Vi designet hele anlegget etter kundens ekstraordinære kvalitetskrav og samtidig møte de strenge utslipps kravene fra oppdretts anlegg fra Det Kanadisk Miljødirektoratet.

Bobines oppdrettsanlegg/fiskefarm /Ferme Piscicole des Bobines
Bobines oppdrettsanlegg /fiskefarm

Kundetilpasset komplett RAS montert på en ramme

For å møte kundens ønsker ved dette landbaserte ørretoppdrettsanlegget utviklet vi en tilpasset versjon av våre MAT-KULING-2000 er sammensatt av protein/partikkel skimmer (designet for ferskvann), MBBR-filtre, Trickle-filtre, UV-filtre, ORP-kontrollinstrumenter og PH-sonder. RAS-2000 er utstyrt med MAT-KULING UV-er designet for å håndtere hver over 150-250 m³/t , og når en gjennomsnittlig stråling på 400J/m².

SKID resirkulasjons system for oppdrettsnærinegn
RAS skid filtreringsystem med det minste fotavtrykk pr.biomasse filtrert. Full integrert plug & play og ferdig testet. Vår skid dekker mekanisk, biologisk, kjemisk og desinfeksjons krav i filtreringsprosessen med lavt energibehov og enkel drift.

Installasjon, Oppstart og Ppplæring

Logistikk organiseringen for denne jobben var utfordrende, vi måtte bl.a.beskytte plastskjøtene mot ekstremt lave temperaturer under drift. PGA dette ble vårt PP-plastmateriale som ble brukt på RAS-2000 laget i Tyskland og sendt fra Tyrkia til Canada inne i en isolert beholder for å beskytte PP-, PVC- og PE-utstyret mot den termiske effekten ved lav temperatur. MATs foretrukne installatør i Nord-Amerika, Longhorn Organics, utførte testingen og igangkjøringen på vegne av vår prosjekt avdeling fullførte oppstart og opplæring.

MBBR(Bioreaktor) og Biologisk filtrering i RAS

For denne spesielle ørretfarmen inkorporerte vi to typer biologiske medier, vår MAT-KULING MBBR-reaktor opererer med BM1000- og BM4500-medier for å sikre maksimal bakterieopphold og stabilitet. Biomediene som brukes er begge laget av ikke-resirkulert plast for å sikre lang levetid for den biologiske pelleten under tøffe oppdrettsforhold. BM1000 tillater over 1000m²/m³ overflate og BM4500 har over 4500m²/m³ overflate. Alle våre MBBR-reaktorer er utstyrt med fotoelektriske nivåsensorer som tar alle sikkerhetstiltak for å beskytte utstyret, de mekaniske rommene og problemfri drift av oppdrettsanlegget.

Clement Roy; “Dette er hjertet i vår “state of the art” opdrettsanlegg.

Sier Clement Roy, i sitt anbefalingsbrev:til andre oppdrettere

Fra begynnelsen av prosjektet til oppstarten av systemet følte vi at MAT akvakulturteamet var dedikert til å få vårt prosjekt til suksessen det nå er. Kvaliteten på tjenesten og produktet er utvilsomt hovedverdien til MAT-teamet av fagfolk. Dette systemet ble designet for å være hjertet i vårt nye toppmoderne klekkeri. Jeg, Clement Roy, er stolt over å anbefale på det sterkeste ekspertisen og kompetansen til MATKULING Vannbehandling AS.

Clement Roy, medeier i Ferme Piscicole des Bobines inc. I Quebec, Canada.

Eco-Responsible Breeding in Land Based Aquaculture

RAS (Recirculating Aquaculture Systems) at the Ferme Piscicole des Bobines trout farm

Bobines Oppdrettsfirma driver det største oppdrettsanlegg for regnbueørret i Quebec. Det er anerkjent som det eneste selskapet i Quebec som behandler regnbueørret direkte på eget oppdrettsanlegg. Siden 1980 har Bobines Oppdrettsanlegg vært forpliktet til å produsere og behandle regnbueørret av overlegen kvalitet, alt i et miljø som fremmer bærekraftig og ansvarlig akvakultur.

Det lukkede RAS systemet til Bobines Oppdrettselskap resirkulerer og filtrerer vannet, som er designet og produsert av MATKULING AS. Den nyeste RAS-teknologien installert på dette anlegget sikrer samsvar med de høyeste miljøstandardene.

Avansert RAS System til Kanadisk Ørretoppdretter, Ferme Piscicole des Bobines Trout Farm
RAS teknologi og utstyr for Les Bobines Rainbow Trout Fish Farm