Type of FishPower ConsumptionRequired OperatorsProduction CapacityProject Location
Sea Bream, Sea Bass, Meager, Umbra12X PS-750: 216 KW/Day
9X PS-500: 97,2 KW/Day
238 million friesDikili, Izmir, Turkey
  • Post last modified:november 25, 2020

KLEKKERI PROSJEKT OMFANG

Installasjon av RAS-utstyr for et oppdrettsanlegg og settefiskanlegg. Akvatek er et fiskeklekkeri som produserer fiskeyngel av forskjellige typer som brasme, havabbor, ørnefisk, tannbrasme, havkarrus, hundefisk og ocellaris klovnefisk.

MAT RAS ble valgt av Akvatek for å gjennomføre dette prosjektet. RAS-utstyret ble installert i deres anlegg i kystbyen Dikili, i den nordlige egeerhavsregionen i Tyrkia. Prosjektet besto av å installere flere proteinskumsenheter for fiskelarve og ungfisk som inkluderte overvåkings- og kontrollsystemer for en effektiv og optimal produksjon. Akvatek akvakultur proteinskimmere er enda et vellykket prosjekt der MAT RAS er stolt over å ha deltatt.

AKVACULTUR SERVICES & ENGINEERING

MAT leverte design, produksjon, installasjon og igangkjøring av alt havbruksutstyr.

RASAKVAKULTUR UTSTYR

MAT installerte mange helautomatiske proteinskimmere. PS-750-modeller, seks PS-1000 modeller og PS-500-modellen er med strømningshastigheter på 31 m³ / h, 63 m³ / h og 11 m³ / h henholdsvis. Alle proteinskimmere har MATs unikt konstruerte Venturi, som tilfører riktig balansemengde oksygen og ozon inne i skimmerhuset, samt et sett med tilbehør, ventiler, pumper og instrumenter.

Akvatek Hekeri, Utvekst Fasilitet, RAS Design & Driftssystemer
Phytoplankton Grower for Larvae Feeding