Type of FishPower ConsumptionRequired OperatorsProduction CapacityProject Location
Sea Bream, Sea Bass, Meager, Umbra12X PS-750: 216 KW/Day
9X PS-500: 97,2 KW/Day
238 million friesDikili, Izmir, Turkey
  • Post last modified:november 25, 2020

KLEKKERI PROSJEKT OMFANG

Installasjon av RAS-utstyr for et oppdrettsanlegg og settefiskanlegg. Akvatek er et fiskeklekkeri som produserer fiskeyngel av forskjellige typer som brasme, havabbor, ørnefisk, tannbrasme, havkarrus, hundefisk og ocellaris klovnefisk.

MAT-KULING ble valgt av Akvatek for å gjennomføre dette prosjektet. RAS-utstyret ble installert i deres anlegg i kystbyen Dikili, i den nordlige egeerhavsregionen i Tyrkia. Prosjektet besto av å installere flere proteinskumsenheter for fiskelarve og ungfisk som inkluderte overvåkings- og kontrollsystemer for en effektiv og optimal produksjon. Akvatek akvakultur proteinskimmere er enda et vellykket prosjekt der MAT-KULING er stolt over å ha deltatt.

AKVACULTUR SERVICES & ENGINEERING

MAT leverte design, produksjon, installasjon og igangkjøring av alt havbruksutstyr.

RASAKVAKULTUR UTSTYR

MAT installerte mange helautomatiske proteinskimmere. PS-750-modeller, seks PS-1000 modeller og PS-500-modellen er med strømningshastigheter på 31 m³ / h, 63 m³ / h og 11 m³ / h henholdsvis. Alle proteinskimmere har MATs unikt konstruerte Venturi, som tilfører riktig balansemengde oksygen og ozon inne i skimmerhuset, samt et sett med tilbehør, ventiler, pumper og instrumenter.

Akvatek Hekeri, Utvekst Fasilitet, RAS Design & Driftssystemer
Phytoplankton Grower for Larvae Feeding