Type of FishWater VolumePower ConsumptionRequired OperatorsProduction CapacityProject Location
Sea Bream, Sea Bass, Stone Bass9 Tanks: 50 m³/tank
1 RAS SKD 500: 36 KW/Day
5 RAS SKD 1500: 1920 KW/Day
115 million friesGulluk, Mugla, Turkey
  • Post last modified:desember 9, 2020

RAS Akvakulturbruk

Installasjon av intensivt RAS-utstyr for havabbor og brasme. Noordzee er et av de ledende akvakulturselskapene i Tyrkia som spesialiserer seg på produksjon og eksport av havabbor, brasme og ørnefisk . Med 100% av oppdrettsanleggene som ligger utenfor kysten og en årlig produksjonskapasitet på omtrent 12000 tonn, har Noordzee klart å bli et av de viktigste eksportbedriftene i sektoren i Tyrkia.

MAT-KULING ble valgt av Noordzee til å levere alle resirkulerende akvakultursystemer til sine nye tanker. Utstyret ble installert i deres klekkeri i byen Güllük, i den sørvestlige Egeerhavsregionen i Tyrkia. Prosjektet besto av totalt 9 tanker, med en volumkapasitet på 50 m³ hver og en maksimal fiskelast mellom 4000 og 5000 kg per RAS-system. I tillegg til disse omfattet prosjektet også design og installasjon av flere typer RAS- og RAS-utstyr for deres larve-, voksende- og stamfisk-tanker med komplette automatiserings- og kontrollsystemer som gjorde det mulig å overvåke alle tankforholdene og gi en optimal produksjon. Noordzee er et annet selskap som setter sin lit til MAT-KULING-opplevelsen.

AKVAKULTUR SERVICE, UTVIKLING & UTRUSTNING

MAT-KULING leverte stedsanalyse, systemplanlegging, utstyrsdesign, produksjon og forsyning, installasjon og igangkjøring av utstyr og teknisk opplæring til driftspersonalet.

Det installerte utstyret besto av mange RAS Skid og Proteinskimmere. Hver RAS SKD-1500 enhet inkluderte en proteinskimmer PS-1500 med en strømningshastighet på 160 m³ / t, et mediefilter under trykk med en total strømningshastighet på 65 m³ / t, et biologisk RAS-filter T-1500 med en strømningshastighet på 160 m³ / t, en ozongenerator OZ-10 med en maksimal ozoneffekt på 10 g / t og en UV-desinfeksjonsenhet PE-110 som gir en strømningshastighet på 110 m³ / t.

RAS SKD-500-enheten inkluderte en proteinskimmer PS-500 med en strømningshastighet på 10,6 m³ / t, et mediefilter under trykk med en total strømningshastighet på 65 m³ / t, et biologisk vedlikeholdsfilter T-500 med en strømningshastighet på 10 m³ / t og UV-desinfeksjonsenhet PE-15 som gir en strømningshastighet på 15 m³ / t. I tillegg til dette ble det levert en fullstendig tilpasset kompakt filtreringsenhet CPT-10 med en total strømningshastighet på 10 m³ / t og fem ekstra proteinskimmere PS-500 med strømningshastigheter på 10,6 m³ / t. Alle enhetene omfattet et sett med tilbehør og innvendige rør, ventiler, pumper og instrumenter.

NORDZEE MARINE AKVAKULTUR SKID INTENSIV RAS
Fish Farm Aquaculture Systems