• Post last modified:desember 11, 2023

MAT-KULING i USAGE-prosjektet fikk æren av å designe, produsere, installere og sette i drift Aquaponic-systemet i nært samarbeid med oppdragsgiver NIVA. Ett komplett anlegg til Polen og ett til Norge.

Hva er så USAGE prosjektet

I USAGE-prosjektet jobber NIVA med løsninger og tjenester som bidrar til fremtidens grønne og blå byer. Rent konkret handler USAGE om å kombinere produksjon av mat i et kompakt akvaponisk system sammen med håndtering og gjenbruk av overvann og takvann som en ressurs inn i denne produksjonen.

Hva er AKVAPONI?

Aquaponics er en produksjonsmetode som kombinerer fiskeoppdrett og vannbasert planteproduksjon (hydroponics) i et lukket sirkulasjonssystem. Vannet sirkuleres for å redusere vannforbruket og avfallsproduktene fra fisken brukes som næring til plantene. Selv om systemet er basert på sirkulerende vann, vil det være behov for etterfylling siden planter forbruker vann og avdamping vil også bidra til en del forbuk. I BRUK vil vi se om vi kan gjenbruke f.eks. takvann (regn som renner av taket) som en alternativ vannkilde til rent vann fra springen. Den vil kunne bidra til å håndtere overvann og takvann på en bærekraftig måte, samtidig som vi gjenbruker dette som en matproduserende ressurs.

I USAGE-prosjektet tester NIVA et akvaponisk system som er installert på Natur videregående skole i Oslo, og et lignende system drives i Wroclaw, Polen.

NIVA SEMINAR

Niva gjennomførte nylig et seminar som samlet relevante aktører for verdifull dialog på tvers av disipliner og sektorer knyttet til urban dyrking og akvaponikk for erfaringsutveksling og inspirasjon.

MAT-KULING at the NIVA Seminar

MAT-KULING Vannbehandling introduserte anlegget som settes opp utenfor Natur ungdomsskole i forbindelse med USAGE-prosjektet, og delte sine erfaringer med akvaponikk og motivasjon for å være en del av USAGE.

NIVAS USAGE Prosjekt
Akvaponi NIVA USAGE prosjektet