You are currently viewing Ørret som husdyr
Ørret som husdyr - Akvakultur Historie Norge
  • Post last modified:desember 20, 2021

I Sykkylven på Sunnmøre er det i en rekke år drevet forsøk med oppdrett av ørret og laks. Resultatene som brødrene Olav Vik og Karstein Oddmund Vik er kommet fram til, tyder på at grunnlaget er lagt for en kystnæring med store muligheter. Fagfolk mener at forholdene ligger godt til rette i våre kyststrøk. Reportasje fra settefisk- og oppdrettsanlegget i Sykkylven.

Intervjuer er Sverre Tinnå. Ved Lasse Thorseth.

Se Video fra NRK
Ørret som husdyr - Akvakultur Historie Norge
Ørret som husdyr – Akvakultur Historie Norge