You are currently viewing Deler erfaring! Hvordan gjør vi hverandre til en bedre oppdretter
Runde på anlegget til Lerøy Vest på Aga, Bømlo. Mange diskusjoner om utfordringer og løsninger!
  • Post last modified:desember 14, 2021

I Norge har vi lang tradisjon for å samarbeide innenfor våre spesifikke kompetansefelt for å gjøre våre selskaper og hver enkelt av oss bedre.Ved å dele erfaring vil vi som næring vokse i kompetanse, øke avkastningen på investeringer og sist, men trolig det mest verdifulle, få bedre fiskehelse.

Berggylt (Labrus Bergylta) yngel i RAS-anlegg.
Berggylt (Labrus Bergylta) yngel i RAS-anlegg.

Med denne typen filosofi vil noen hevde at du gjør konkurrenten din bedre, men det er ikke et problem siden bransjen generelt vil bli bedre og sterkere. Bra for hvert selskap, men også bra for bransjens omdømme.

Forrige uke hadde vi i MatKuling anledning til å arrangere en heldagssamling blant Berggylt (Labrus Bergylta) oppdrettere.Denne arten er en veldig vanskelig fisk å oppnå høy overlevelsesrate fra klekking til rensefisk i full størrelse.Dagen inkluderte også besøk på Lerøy Vest’s anlegg og i den påfølgende «workshopen» presenterte Lerøy, Mowi og Nordic Halibut hvordan de styrer oppdrett i dag og hvilken erfaring de hadde gjort seg ved bruk av ulike teknikker og prosesser, inkludert oppdrett av Artemia.

Inlegg fra Ruth Hjellum, Lerøy Vest. Tar oss gjennom produksjonen fra inntak til levering.
Inlegg fra Ruth Hjellum, Lerøy Vest. Tar oss gjennom produksjonen fra inntak til levering.