You are currently viewing Nyansettelse Til MAT-KULING’s Austevoll kontor
  • Post last modified:februar 9, 2021

Kjetil Kolbeinsvik er nyansatt i MAT-KULING vannbehandling AS som Salgssjef/Country Manager. Han har fagbrev i akvakulturfaget og 2-årig teknisk fagskole på maskinlinje. Kjetil har med seg inngående kjennskap til oppdrettsnæringen. Daglig Leder i MAT-KULING, Bjørn Dørum, uttaler at med den interessen våre RAS produkter får så må vi styrke oss med inngående kunnskap om oppdrettsnæringen slik at vi kan bidra til beste valgte løsning for oppdretterne og de store RAS leverandørene. MAT-KULING er utstyrs produsent, ikke agentselskap. Dette er helt avgjørende at vi kan bygge utstyret etter kundens krav og i god dialog hvor vi kan få brukt vår omfattende og lange erfaring til beste for kunden.

Kjetil vil være en super forsterkning av det kompetente ingeniør og salgsteamet som allerede finnes i MAT-KULING. Kjetil vil jobbe ut fra MAT-KULINGS kontor på Austevoll. Kjetil kommenterer; det å få være med å jobbe i et nasjonalt og internasjonalt kompetansemiljø som MAT-KULING representerer blir fantastisk, og at jeg kan jobbe ut fra vårt Austevoll kontor betyr enormt mye også for familien og sjølsagt meg. Kjetil starter fulltid første mars.

MAT-KULING er eid av MAT Filtration og Kuling Vannbehandling og er internasjonalt en stor leverandør av vannbehandling til oppdrett, akvarier, badeland, industri. Markedet i Norden dekkes gjennom Stavanger kontoret og nå også Austevoll.