You are currently viewing Spisser sin kompetanse mot landbasert oppdrett
  • Post last modified:oktober 6, 2021

Stavangerselskapet MAT-KULING opplever økt interesse for sine landbaserte løsninger og skal blant annet levere utstyr til sjeiken av Dubai.

kyst.no

MAT-KULING AS i Stavanger er et selskap i MAT Filtration Technologies og ble stiftet i 2020 der de fikk med noen måneders drift i 2020.

Lang erfaring med vannbehandling

Selskapets ansvarsområde er Norden der de leverer RAS-utstyr, systemer og spesialiserte MEP – entreprenørtjenester for landbaserte aktiviteter for fiskeoppdrett i akvakulturanlegg for sjø og ferskvann.

Daglig leder og medeier Bjørn Dørum i MAT-KULING sier til Kyst.no at morselskapene har lang erfaring fra vannbehandling, men påpeker at MAT-KULING ble en ytterligere spissing inn mot akvakulturnæringen.

– Vannbehandling på landbaserte oppdrettsanlegg blir mer og mer krevende ettersom fisken blir større, tettheten øker og de biologiske og kjemiske utfordringene øker ikke lineært. Dette mener vi gjør at vår kunnskap, produkter og løsninger vil bli ettertraktet fremover, sier han.

Fokuserer på landbasert

MAT-KULING har i hovedsak hatt fokus på landbasert og Dørum sier de nok vil ha det også i 2022. Selskapets første kontrakt i Skandinavia var med torskeoppdretter på Gotland og Dørum sier den ble signert i romjulen i fjor, 3,5 måned etter oppstart, og det har vært fisk i anlegget en stund nå.

– Vi opplever stor interesse for flere av løsningene våre og ambisjonene og målene for neste år er leveranser av flere av våre systemer og ikke minst vår dokumenterte Protein Skimmer, som er laget spesielt for ferskvann og alle materialer i Matkvalitet. Denne ble testet ut av NIVA på oppdrag fra en av de store oppdretterne og vi kom i denne testen best ut, sier han fornøyd.

Når det gjelder landbasert oppdrett påpeker han at fiskestørrelsen øker, tettheten øker og protein og mikropartikler blir en stor utfordring i det sirkulerende vannet.

– Dette kan vi dokumentere at vi har løst og produksjonen ved vår fabrikk gir også rom for spesialtilpasninger, legger Dørum til.

På teknisk salg i Norge har selskapets to ansatte, de har også agenter på Island og Færøyane.

– De Nordiske selskapene som bygger i utlandet tar oss med og en av våre store kontrakter opp mot 30 mill NOK i 2022 blir nettopp til utlandet. Samtidig som vi har engineering og produksjon i vår fabrikk i IZMIR, der er antallet totalt sett omkring 220 personer, forteller han.

Leverer til Dubai

Selskapets største nyhet den siste måned påpeker Dørum er et samarbeid med ALEC i Dubai.

– Vi skal levere oppdrettsanlegg sammen med Alec i Dubai, som er 100% eid av sjeikfamiliens holdingselskap. Dette store entreprenørskapet i regionen, skal bygge ut oppdrettsnæringen i regionen til en vesentlig høyere selvforsyningsgrad av sjømat, og de ønsker norsk teknologi og leveranser, sier Dørum avslutningsvis.