You are currently viewing NIVA Resultater MAT-KULING Ferskvanns Proteinskimmere
Partikler ved inntak vs utgang opp til 70% partikkelfjerning
  • Post last modified:desember 13, 2020
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Resultater MAT-KULING ferskvanns proteinskimmere
Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Resultater MAT-KULING ferskvanns proteinskimmere

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges ledende institutt, for grunnleggende og utviklende forsking på sjøvann og ferskvann. NIVAs ekspertise er i verdensklasse på grunn av tverrfaglighet med et bredt forskingsområde.

NIVA offisielle, utførte et uavhengig, feltforsøk med MAT-KULING AS, ferskvanns proteinskimmer i et ikke oppgitt lakseoppdrettsanlegg i Norge.

Forsøket, målingene, pågikk fra 12.08.2020 til 10.09.2020. NIVA samlet vannprøver før installasjon av MAT- KULING’s ferskvanns proteinskimmer og fortsatte å samle prøver etter installasjon av proteinskimmerne i omtrent en måned. På dette anlegget var Protein skimmer i bruk gjennom 3 innsett som en del av kundens uttesting over varierende forhold.

Gjennom forsøket ble pre-smolttanken brukt i sin fulle kapasitet og utført etter standard oppdrettprotokoll. Resultatene, som kan vises i diagrammene som er presentert, var bedre enn forventet. Det var signifikant fjerning av små, medium og store partikler. Dette resulterte i forbedret vannkvalitet som kunne måles i flere kjemiske paramtere.

GJENNOMSNITTLIG PARTIKKELFJERNING (%)

Gjennomsnittlig Partikkelfjerning (%)
Gjennomsnittlig Partikkelfjerning (%)

PARTIKKELFJERNING (%) FRA 12 AUG TIL 10 SEPT

Partikkelfjerning (%) fra 12 Aug til 10 Sept
Partikkelfjerning (%) fra 12 Aug til 10 Sept

PARTIKLER VED INNTAK VS UTGANG OPP TIL 70% PARTIKKELFJERNING

Partikkelområde 0.8 – 2 μm

Partikkelområde 08-2 m
Partikkelområde 08-2 m

Partikkelområde 3 – 5 μm

Partikkelområde 3-5 m
Partikkelområde 3-5 m

Partikkelområde 6 – 10 μm

Partikkelområde 6-10 m
Partikkelområde 6-10 m

Partikkelområde 10 – 22 μm

Partikkelområde 10-22 m
Partikkelområde 10-22 m

Partikkelområde 23 – 32 μm

Partikkelområde 23 - 32 m
Partikkelområde 23 – 32 m

PROTEINSKIMMERE FOR PRE-SMOLT LAKS

Ferskvannsanlegg, spesielt lakseoppdrettere, etterspurte MAT til å utvikle en ferskvanns proteinskimmer med mulighet for å fungere i fersk- og brakkvannforhold og installerte det i laksetanker på pre-smoltstadiet.

Vårt utstyr er designet fra begynnelsen og leverer den beste kvaliteten på proteinfjerning sammenlignet med annet skumfraksjoneringsutstyr på markedet.

Bedre kvalitet resulterer i mer fisk og fôr i samme tank. Proteinskimmeren kan fungere som et tillegg til den allerede eksisterende filtreringen.

Ved å legge til en proteinskimmer i klekkeriets filtasjon RAS, kan anlegget forbedre vannkvaliteten med 20% eller mer og signifikant forbedre biomassekapasiteten i hver tank, ved å bedre mekanisk filtrering og høyere oksygennivåer.

Proteinskimmeren produserer fine og tykke luftbobler konstant for å generere tilstrekkelig skimming.

Skimmeren er designet til å bli installert i pre- smolt ferskvannstanker. Dette er det stadiet hvor anlegg ønsker å optimalisere vannparametre for å oppnå maximum laksevekst.

Problemet er at pre-smolttankene inneholder ferskvann og tradisjonelle proteinskimmere designet for saltvann kan ikke oppnå signifikant skumfraksjonering.

MER FISK OG FÔR I SAMME TANK

Salmon fry Tanks Powered by freshwater RAS technology

MAT-KULING brukte over 12 måneder på å teste ulike venturi-injektorer på skimmerlegemet mens tankvann ble tilført med spesielle venturi-pumper for å oppnå det nødvendige trykket og høye nivåer av luftinfusjon inn til vannsyklonen i skimmerlegemet. Etter mange forsøk og FEA studier er nå våre proteinskimmere lik, om ikke bedre, enn saltvannsresultatene.

De nye ferskvanns proteinskimmerne har en oppgradert legeme, høyeffektiv proteinoppsamligskopp, høyere hovedpump, ny spesialdesignet venturi og valgfritt, tilbyr vi skumnivå automatiske kontroller.

Den nye automatikken er nødvendig å legge til for de anleggene som ønsker å operere under kontrollerte ferskvannsforhold. Kontakt oss i dag for å motta teknisk data, spesifikasjoner og konkurransedyktige priser for ditt stamfiskanlegg eller for ande krevende ferskvannsoppdrett.