You are currently viewing Distributør av RAS utstyr
MAT-KULING is distributing Aquaculture Filtration Equipment to worldwide fish farm contractors
  • Post last modified:november 25, 2020

MAT-KULING leverer RAS systemer og filtrering til oppdrettsnæringen til flere RAS kontraktører verden over.

Vi leverer til oppdrettere i Sør Øst Asia

Et nylig eksempel er leveranse til Wonjin Fisheries, sammen med Waterco, av et komplett RAS anlegg for land basert oppdrett og settefiskanlegg i Sør Øst Asia

East Asia South Korea Fishery
Øst Asia Sør Koreans oppdrettsanlegg

Gjennom samarbeidet med oss skriver sjefen for Wonjin Fisheries Cfo.Ltd i et anbefalingsbrev:

We, Wonjin Fisheries Co. Ltd., do write this recommendation letter for MAT Filtration Technologies in taking part as a Filtration Systems Specialist who has been manufacturing and supplying with several filtration equipment units for the past two years to our various projects at Wonjin Fisheries Company with success.

We are extremely happy with the quality of the delivered equipment that continually tests the highest quality standards. Up to the date of this letter, nearly two years after the first unit was acquired, MAT Filtration Technologies met all the agreed milestones & responsibilities. We are 100% satisfied with the equipment, services, after sales support and ease of operation provided by MAT and without hesitation, we recommend MAT Filtration Technologies for your project.


Leveranser av RAS utstyr til USA

Tidligere har MAT-KULING levert kritisk utstyr til svært fremtidsrettet marine settefiskanlegg i USA

Land based aquaculture fish farm powered by MAT-KULING filtration equipment
Land basert oppdrett fra MAST-KULING filtrerings utstyr.

MAT-KULING har pågående utvikling av filtrerings utstyr som vil signifikant bidra til øket og sikrere produskjon for marine lakse og reke settefiskanlegg.

Alle RAS utstyr

Send inn forespørsel for å bli distributør av vårt utstyr til oppdrettsnæringen.

Kontak oss i dag for tekniske data, sepesifikasjoner, informasjon og konkuransedyktig prising.

MAT-KULING samarbeider med mange uavhengige RAS design selskaper og vi har kapasitet til å hjelpe oppdrettere og operatører. Vi har produsert OEM for andre selskaper i lang tid og imøteser slikt samarbeid og respekterer NDA og kundens rettigheter.

MAT har forsikringsordninger som sikrer at våre forsikringer møter de fleste lands forsikringskrav. Vår engimneering er dekket av CAR global forsikring som møter vår kunders krav.